Ripping Treatman (Macedonia) - "Chaos"


Одлична punk компилација на македонски бендови!
Застапени се основоположните на овој вид музика во Македонија!

Nema komentara: