Četiri odrasle osobe koje na glavama nose kutije i papirnate vrećice na kojima su nacrtane ljute face. Treba li vam ikakva bolja preporuka!?

The Headhunters - Eat this, dickhead!

Nema komentara: